با اپلیکیشن برگ سبز ‌فود به راحتی و با چند کلیک ساده می‌توانید از تجربه سفارش آسان از برگ سبز فود لذت ببریدچلو کباب کوبیده با گوجه

قیمت : 30000 تومان

چلوکباب بختیاری با گوجه

قیمت : 36500 تومان

چلوجوجه کباب فیله با گوجه

قیمت : 29000 تومان

چلوجوجه چوبی با گوجه

قیمت : 24000 تومان

چلوماهی قزل آلا

قیمت : 32000 تومان

زرشک پلو با مرغ

قیمت : 20000 تومان

چلوخورش قورمه سبزی

قیمت : 17000 تومان

چلوخورش قیمه بادمجان

قیمت : 18000 تومان

باقلا پلو با مرغ(5شنبه)

قیمت : 23000 تومان

چلو جوجه سلطانی با گوجه(فیله)

قیمت : 39500 تومان

چلو با کره

قیمت : 9500 تومان

چلو ساده

قیمت : 8500 تومان

چلوجوجه شهمیرزادی

قیمت : 30500 تومان

چلوکباب با گوجه سر آشپز

قیمت : 33500 تومان

چلوجوجه چینی

قیمت : 30000 تومان

چلو اکبر جوجه

قیمت : 27000 تومان

چلوکباب برگ مخصوص

قیمت : 38000 تومان

چلوخورش قیمه

قیمت : 17000 تومان

خوراک کوبیده 2سیخ

قیمت : 24000 تومان

باقلا پلو

قیمت : 12000 تومان

کباب سلطانی

قیمت : 39500 تومان

گوشت

قیمت : 68500 تومان

اکبرجوجه

قیمت : 20000 تومان

خورش قورمه سبزی

قیمت : 8500 تومان

خورش قیمه بادمجان

قیمت : 9500 تومان

بال کباب

قیمت : 13500 تومان

مرغ(ران-سینه)

قیمت : 12500 تومان

جوجه سلطانی فیله

قیمت : 30500 تومان

سیخ برگ مخصوص

قیمت : 29000 تومان

جوجه چوبی

قیمت : 15500 تومان

کباب کوبیده سیخی مخلوط گوسفندی

قیمت : 11000 تومان

ماهی

قیمت : 25500 تومان

خورش قیمه

قیمت : 8500 تومان

سیخ جوجه شهمیرزادی

قیمت : 21500 تومان

جوجه چینی

قیمت : 20500 تومان

سیخ سرآشپز

قیمت : 13000 تومان

جوجه فیله

قیمت : 20500 تومان

سیخ بختیاری

قیمت : 21500 تومان

سوپ جو(1نفره)

قیمت : 4000 تومان

سوپ جو(3نفره)

قیمت : 12000 تومان

ماست موسیر

قیمت : 1800 تومان

زیتون پرورده

قیمت : 3000 تومان

نوشابه کوچک

قیمت : 2000 تومان

نوشابه خانواده

قیمت : 6000 تومان

نوشابه قوطی

قیمت : 3000 تومان

دوغ کوچک

قیمت : 2500 تومان

دوغ خانواده

قیمت : 7500 تومان

دلستر قوطی

قیمت : 4500 تومان

دلستر خانواده

قیمت : 6000 تومان