با اپلیکیشن برگ سبز ‌فود به راحتی و با چند کلیک ساده می‌توانید از تجربه سفارش آسان از برگ سبز فود لذت ببریدچلو کباب کوبیده با گوجه

قیمت : 27000

موجودی : 5

چلوکباب بختیاری با گوجه

قیمت : 34500

موجودی : 5

چلوجوجه کباب فیله با گوجه

قیمت : 26000

موجودی : 5

چلوجوجه چوبی با گوجه

قیمت : 23000

موجودی : 5

چلو ماهیچه(400گرم)

قیمت : 70000

موجودی : 5

چلوماهی قزل آلا

قیمت : 32000

موجودی : 5

زرشک پلو با مرغ

قیمت : 18000

موجودی : 5

چلوخورش قورمه سبزی

قیمت : 15500

موجودی : 5

چلوخورش قیمه بادمجان

قیمت : 16500

موجودی : 5

بال کباب با چلو(3شنبه)

قیمت : 20000

موجودی : 5

باقلا پلو با مرغ(5شنبه)

قیمت : 21000

موجودی : 5

شیرین پلو با مرغ(شنبه)

قیمت : 27000

موجودی : 5

چلو جوجه سلطانی با گوجه(فیله)

قیمت : 35500

موجودی : 50

چلو با کره

قیمت : 8600

موجودی : 5

چلو ساده

قیمت : 8000

موجودی : 5

مانی پلو با گوشت چرخ کرده(جمعه)

قیمت : 16000

موجودی : 5

چلوکباب با گوجه سر آشپز

قیمت : 31500

موجودی : 5

چلوجوجه چینی

قیمت : 28000

موجودی : 5

چلوماهیچه(400گرم)

قیمت : 70500

موجودی : 5

چلو اکبر جوجه

قیمت : 24000

موجودی : 5

چلوکباب برگ مخصوص

قیمت : 36500

موجودی : 5

چلوخورش قیمه

قیمت : 15500

موجودی : 10

چلوخورش فسنجان(2شنبه)

قیمت : 24000

موجودی : 5

ماکارونی(4شنبه)

قیمت : 14500

موجودی : 5

استامبولی(1شنبه)

قیمت : 14500

موجودی : 5

خوراک کوبیده 2سیخ

قیمت : 21000

موجودی : 5

باقلا پلو

قیمت : 11000

موجودی : 5

کباب سلطانی

قیمت : 39000

موجودی : 5

گوشت

قیمت : 64000

موجودی : 5

اکبرجوجه

قیمت : 17000

موجودی : 5

خورش قورمه سبزی

قیمت : 7500

موجودی : 20

خورش قیمه بادمجان

قیمت : 8500

موجودی : 10

بال کباب

قیمت : 11000

موجودی : 5

مرغ(ران-سینه)

قیمت : 10000

موجودی : 5

جوجه سلطانی فیله

قیمت : 27000

موجودی : 5

سیخ برگ مخصوص

قیمت : 27000

موجودی : 5

جوجه چوبی

قیمت : 13000

موجودی : 5

شیرین پلو

قیمت : 11000

موجودی : 5

کباب کوبیده سیخی مخلوط گوسفندی

قیمت : 9000

موجودی : 5

ماهیچه(400گرم)

قیمت : 64500

موجودی : 5

ماهی

قیمت : 26000

موجودی : 5

خورش قیمه

قیمت : 7000

موجودی : 5

خورش فسنجان(2شنبه)

قیمت : 16000

موجودی : 5

سیخ جوجه شهمیرزادی

قیمت : 19000

موجودی : 5

جوجه چینی

قیمت : 19000

موجودی : 5

سیخ سرآشپز

قیمت : 12000

موجودی : 5

جوجه فیله

قیمت : 18000

موجودی : 5

سیخ بختیاری

قیمت : 20500

موجودی : 5

سوپ جو(1نفره)

قیمت : 4000

موجودی : 5

سوپ جو(3نفره)

قیمت : 12000

موجودی : 5

ماست موسیر

قیمت : 1800

موجودی : 20

سالاد فصل

قیمت : 3500

موجودی : 5

زیتون پرورده

قیمت : 3000

موجودی : 5

نوشابه کوچک

قیمت : 1900

موجودی : 5

نوشابه خانواده

قیمت : 4800

موجودی : 5

نوشابه قوطی

قیمت : 3000

موجودی : 5

دوغ کوچک

قیمت : 2300

موجودی : 5

دوغ خانواده

قیمت : 6500

موجودی : 5

دلستر قوطی

قیمت : 3500

موجودی : 5

دلستر خانواده

قیمت : 6000

موجودی : 5