با اپلیکیشن برگ سبز ‌فود به راحتی و با چند کلیک ساده می‌توانید از تجربه سفارش آسان از برگ سبز فود لذت ببریدچلو کباب کوبیده با گوجه

قیمت : 27000 تومان

چلوکباب بختیاری با گوجه

قیمت : 33500 تومان

چلوجوجه کباب فیله با گوجه

قیمت : 25000 تومان

چلوجوجه چوبی با گوجه

قیمت : 21000 تومان

چلوماهی قزل آلا

قیمت : 32000 تومان

زرشک پلو با مرغ

قیمت : 18000 تومان

چلوخورش قورمه سبزی

قیمت : 15000 تومان

چلوخورش قیمه بادمجان

قیمت : 16000 تومان

شیرین پلو با مرغ(شنبه)

قیمت : 27000 تومان

چلو با کره

قیمت : 8600 تومان

چلو ساده

قیمت : 8000 تومان

چلوجوجه شهمیرزادی

قیمت : 26500 تومان

چلوکباب با گوجه سر آشپز

قیمت : 29500 تومان

چلوجوجه چینی

قیمت : 26000 تومان

چلو اکبر جوجه

قیمت : 24000 تومان

چلوکباب برگ مخصوص

قیمت : 36500 تومان

چلوخورش قیمه

قیمت : 15500 تومان

خوراک کوبیده 2سیخ

قیمت : 21000 تومان

کباب سلطانی

قیمت : 36500 تومان

گوشت

قیمت : 59000 تومان

اکبرجوجه

قیمت : 17000 تومان

خورش قورمه سبزی

قیمت : 7000 تومان

خورش قیمه بادمجان

قیمت : 8000 تومان

مرغ(ران-سینه)

قیمت : 11000 تومان

جوجه سلطانی فیله

قیمت : 26000 تومان

سیخ برگ مخصوص

قیمت : 27500 تومان

جوجه چوبی

قیمت : 13000 تومان

شیرین پلو

قیمت : 11000 تومان

کباب کوبیده سیخی مخلوط گوسفندی

قیمت : 9500 تومان

ماهی

قیمت : 26000 تومان

خورش قیمه

قیمت : 7000 تومان

سیخ جوجه شهمیرزادی

قیمت : 18000 تومان

جوجه چینی

قیمت : 17000 تومان

سیخ سرآشپز

قیمت : 11500 تومان

جوجه فیله

قیمت : 17000 تومان

سیخ بختیاری

قیمت : 25000 تومان

سوپ جو(1نفره)

قیمت : 4000 تومان

سوپ جو(3نفره)

قیمت : 12000 تومان

ماست موسیر

قیمت : 1800 تومان

سالاد فصل

قیمت : 3500 تومان

زیتون پرورده

قیمت : 3000 تومان

نوشابه کوچک

قیمت : 1900 تومان

نوشابه خانواده

قیمت : 4800 تومان

نوشابه قوطی

قیمت : 3000 تومان

دوغ کوچک

قیمت : 2300 تومان

دوغ خانواده

قیمت : 6500 تومان

دلستر قوطی

قیمت : 4500 تومان

دلستر خانواده

قیمت : 6000 تومان