با اپلیکیشن برگ سبز ‌فود به راحتی و با چند کلیک ساده می‌توانید از تجربه سفارش آسان از برگ سبز فود لذت ببریدچلو کباب کوبیده با گوجه

قیمت : 44000 تومان

چلوجوجه کباب فیله با گوجه

قیمت : 41500 تومان

چلوجوجه چوبی با گوجه

قیمت : 35500 تومان

چلوماهی قزل آلا

قیمت : 50000 تومان

زرشک پلو با مرغ

قیمت : 32500 تومان

چلوخورش قورمه سبزی

قیمت : 27500 تومان

چلوخورش قیمه بادمجان

قیمت : 29500 تومان

شیرین پلو با مرغ(شنبه)

قیمت : 57500 تومان

چلو جوجه سلطانی با گوجه(فیله)

قیمت : 56000 تومان

چلو با کره

قیمت : 14000 تومان

چلو ساده

قیمت : 13000 تومان

چلوجوجه شهمیرزادی

قیمت : 42500 تومان

چلوکباب با گوجه سر آشپز

قیمت : 51000 تومان

چلوجوجه چینی

قیمت : 44500 تومان

چلو اکبر جوجه

قیمت : 42500 تومان

چلوکباب برگ مخصوص

قیمت : 57000 تومان

چلوخورش فسنجان(2شنبه)

قیمت : 44500 تومان

خوراک کوبیده 2سیخ

قیمت : 36500 تومان

باقلا پلو

قیمت : 18000 تومان

کباب سلطانی

قیمت : 59500 تومان

گوشت

قیمت : 92500 تومان

اکبرجوجه

قیمت : 31500 تومان

خورش قورمه سبزی

قیمت : 15000 تومان

خورش قیمه بادمجان

قیمت : 16000 تومان

مرغ(ران-سینه)

قیمت : 22000 تومان

جوجه سلطانی فیله

قیمت : 44000 تومان

سیخ برگ مخصوص

قیمت : 44000 تومان

جوجه چوبی

قیمت : 23500 تومان

شیرین پلو

قیمت : 37000 تومان

کباب کوبیده سیخی مخلوط گوسفندی

قیمت : 16500 تومان

خورش قیمه

قیمت : 15000 تومان

خورش فسنجان(2شنبه)

قیمت : 32000 تومان

سیخ جوجه شهمیرزادی

قیمت : 29500 تومان

جوجه چینی

قیمت : 29500 تومان

سیخ سرآشپز

قیمت : 20000 تومان

جوجه فیله

قیمت : 29500 تومان

سیخ بختیاری

قیمت : 40500 تومان

سوپ جو(1نفره)

قیمت : 8000 تومان

سوپ جو(3نفره)

قیمت : 20500 تومان

ماست موسیر

قیمت : 2500 تومان

زیتون پرورده

قیمت : 5000 تومان

نوشابه کوچک

قیمت : 3500 تومان

نوشابه خانواده

قیمت : 10000 تومان

نوشابه قوطی

قیمت : 5000 تومان

دوغ کوچک

قیمت : 5000 تومان

دوغ خانواده

قیمت : 13000 تومان

دلستر قوطی

قیمت : 8500 تومان

دلستر خانواده

قیمت : 105000 تومان